Børnehuset Grundtvigs allé

Om Børnehuset Grundtvigs Allé

Beskrivelse af Børnehuset Grundtvigs Allé:

Børnehuset Grundtvigs Allé er delt op i 3 selvstændige huse med en mellemgang.

• Vuggestuen Billerne med børn fra 0-2,8 år
• Børnehavegruppe Sommerfugle med børn fra 2,9- 6 år
• Børnehavegruppe Mariehøne med børn fra 2,9 til 6 år

Børnehuset Grundtvigs Allé er opført i 1966 og har til huse i Sønderborg Andelsboligforenings bygninger. Børnehaven har 54 børn i alderen 0-6 år fordelt i de 3 huse. Vi er i øjeblikket normeret til 40 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Vuggestue afdeling er med modtagerkøkken.
Endvidere har vi en stor og dejlig legeplads med mange spændende udfordringer, der tilgodeser børn i alle aldre.

Vores legeplads, skoven og stranden, som ligger i gå afstand inviterer til naturoplevelser og bevægelse.

Praktiske oplysninger:

Barnets start i børnehaven:
Vi lægger vægt på, at barnet får en god start i børnehaven. Derfor anbefaler vi, at barnet starter med at besøge Børnehuset med forældre, og at vi aftaler sammen med forældrene, hvor længe barnet skal være de første dage i institutionen.
Når I afleverer eller henter jeres barn er det vigtigt, at I hilser på en af Børnehusets medarbejdere, så at vi kan sørge for en god overgang ved afleveringen.
Hvis barnet bliver af hentet af andre end forældrene, skal personalet have besked.

Indmeldelse:
Når I besøger børnehaven første gang, vil I få udleveret et kartotekskort, som skal udfyldes og afleveres når barnet starter.
Stamkortet indeholder oplysninger om adresse, telefon, vaccinationer, læge, tilladelser m.m. I skal huske at ajourføre stamkortet ved ændringer.

Desuden skal I melde jer til Nem Barn, en folder hvordan man kommer i gang, får I udleveret ved jeres første besøg.

Udmeldelser:
Udmeldelse sker digitalt over Sønderborg Kommunens hjemmeside og Nem Barn. Kommunen kræver mindst en måneds varsel til udgangen af en måned eller pr. 15. i hver måned.

Informationer:
I hvert hus er der tavler, hvor vi skriver om dagens aktiviteter, mødetidspunkter ved tur og om vi laver mad osv. Det er vigtigt, at I læser dem og at I følger med på Nem Barn.

Månedsplan:
Hver måned laver vi en månedsplan over planlagte aktivitet, som I kan se på opslagstavlen. Fremover vil den også blive sendt ud per Nem Barn.

Mad:
Vi serverer ikke morgenmad i Børnehuset, men barnet er velkommen til selv at have noget med hjemmefra.

Grød til vuggestuebørn bedes tilberedes hjemmefra og vi hjælper barnet med at spise den inden kl. 7.30. Kommer barnet senere end kl. 7.30 bedes barnet have spist hjemmefra. I vuggestuen får børnene knækbrød og lidt frugt omkring kl.  8.50.

Børnehavebørnene må gerne snubbe et stykke brød fra deres madpakke til omkring kl. 9, hvis de bliver sulten, efter at de har spist tidlig morgenmad.
Til frokost skal barnet have madpakke med hjemmefra, til frugt spiser vi frugt, brød og lign. Børnene får mælk til henholdsvis morgenmad og frokost.

Skriv tydeligt navn på madpakken, så at vi kan hjælpe barnet med at finde den rette madkasse i køleskabet.

Barnet medbringer dagligt et stykke frugt, som lægges i en fælles frugtkurv. Frugten skal se appetitlig ud og I må gerne finde spændende frugter til børnene. Frugten skæres ud og serveres til børnene ca. kl. 14. På den måde mener vi, at børnene får interesse til at smage til varieret frugt.

Vi har en kostpolitik som står på vores hjemmeside og vi beder jer om at overholde politikken.
Har barnet fødevareallergi eller skal der tages andre relevante hensyn, bedes dette oplyses til personalet og krydse af på Nem Barn. En god ide er at skrive det på stamkortet (det grønne kort) under bemærkninger.

Fødselsdage:
Vi holder gerne fødselsdag for barnet. Aftal med personalet på stuen, hvordan I ønsker dagen afviklet. Børnene må gerne medbringe kage, is, pølser og andet til at dele ud. Slikposer frabedes.

Legetøj:
Vi har legetøjsdag den sidste fredag i måneden. Husk at skrive navn på legetøjet. Vi tager ikke ansvar for legetøj, som bliver ødelagt.

Garderobe:
Vi beder jer om, at holde jeres barns garderobe i orden, og at garderoben tømmes hver fredag af hensyn til rengøringen. Da vi er meget ude, er det vigtigt at der altid er rent skiftetøj (undertøj, bukser, strømper og bluse) samt overtøj, der passer til årstiden.

Fravær:
Børnehaven bedes underrettet hvis barnet bliver syg eller holder en fridag. Ved smitsomme sygdomme skal vi orientere de øvrige forældre ved opslag i huset.
Vi vil orientere jer om, at vi ikke modtager syge børn af hensyn til barnet selv, og smittefaren overfor de andre børn i institutionen

Forsikring:
Pr. 1. januar 2011 har Sønderborg kommune ikke længere tegnet ”Kollektiv Ulykkesforsikring for børn”. Det betyder, at det alene er forældrenes ansvar, at børnene er forsikret. 

Sikkerhed:
Af hensyn til børns sikkerhed, henstiller vi til, at børnene ikke bærer halssmykker og halstørklæde i børnehaven.

Solcreme:
I skal selv smøre jeres barn ind i solcreme hjemmefra, nogle børn er mere sarte end andre og dem smører vi ind efter behov. Vi har altid solcreme i børnehaven, men bruger I noget specielt, så tag det med.

Sut:
Starten i Vuggestuen eller børnehavegruppen kan være svær, og det er i orden at bruge sut som trøst. Forældrene aftaler med stuepersonalet, hvor meget barnet må bruge sutten

Opslagstavlen og telefonnummer:
Se på opslagstavlen og eller i månedsplanen, hvad jeres barns stue har på program de enkelte dage. Der bliver angivet tider, hvornår barnet senest skal være på stuen, når barnets stue tager på tur. Kommer I senere, er det muligt at aftale det med stuens personale. Busture og ture til steder, hvor hele gruppen skal samlet være af sted, er det vigtig, at I overholder de angivne tider.

Det kan forekomme at hele huset tager på tur. Er der ingen i Børnehuset bliver døren låst. Personalet tager mobiltelefonerne med og I kan kontakte dem.

Mariehønestuens telefonnummer er: 27 90 46 32

Sommerfuglestuens telefonnummer er: 27 90 46 30

Billernes telefonnummer er: 27 90 46 31

Husk altid at tjekke jeres barn for skovflåter!

Lus:
Børn med lus må ikke modtages i børnehaven, før de er i behandling. Det er forældrenes ansvar at undersøge deres barn og behandle dem. Shampoo og liniment kan købes på apoteket. Personalet kan give råd vedr. bekæmpelse af lus.
Børnehuset skal informeres hvis der er fundet lus, vi informerer de øvrige forældre, for at forhindre udbredelse. 

Skadestue/skadeklinik:
Er uheldet ude og barnet kommet til skade, og vi mener at en læge bør tilse barnet, vil vi altid forsøge at kontakte jer. Derefter kan I selv tage på skadeklinikken eller skadestuen. Lykkes det ikke at få fat på jer, vil en pædagog tage med barnet.

Børnehusets kostpolitik: Vores mål er, at børnene får madpakker med, der indeholder både groft brød, pålæg og grønsager. Børnene er mange timer i institutionen og har derfor brug for en sund og ernærings rigtig kost, som er med til at støtte børnenes trivsel og vækst. 

Her er min test