Børnehuset Grundtvigs allé

Pædagogisk læreplan
Læreplanen er publiceret den 11. juni 2013 til Alle i Børnehuset Grundtvigs allé

1. Nye pædagogiske læreplaner- ny profil

Vi er ved at arbejde med nye aktuelle læreplaner og et nyt profil.

I hører snart mere fra os.