Børnehuset Grundtvigs allé
 

Velkomst information

Velkommen til

Velkommen til:     

Børnehuset Grundtvigs Allé

Grundtvigs Allé 130    

6400 Sønderborg          

Tlf. 88 72 43 16

Daglig pædagogisk leder:

Anja Mandal Jensen 

Tlf. 88 72 53 76/ mobil: 27 90 45 14    

E- mail: amje@sonderborg.dk        

Stuerne:

Vuggestueafdeling Billerne:            27 90 46 31

Børnehavegruppe Sommerfugl:      27 90 46 30

Børnehavegruppe Mariehøne:         27 90 46 32                                                  

 

Børnehuset Grundtvigs Allé er en kommunal, aldersintegreret daginstitution.

Vi er en del af Sønderborg Øst distriktet, som består af Sønderskov-Skolen, Børnehuset Toften, Børnegården Skratmosen, Børnehuset Ved Skellet, Børnehaven Rådyrvej, Kløverhusene og Børnehuset Grundtvigs Allé.

Åbningstider:          

Mandag – Fredag          6:30 - 18:00            

 

Lukkedage:

Børnehaven holder lukket den 24. december og mellem jul og nytår. Endvidere holder vi lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag og den 5. juni.

Har I behov for pasning på lukkedagene, er der altid en institution i Sønderborg, der har åbent. Tilmelding skal ske på blanketter via Nem Barn.

Sommerferie:

3 uger i juli holder vi lukket. Der vil blive tilbudt pasning i en af institutionerne i distriktet, for de børn der har behov for pasning. Medio marts skal forældrene melde skriftlig til børnehaven, om de ønsker pasning i feriebørnehave, dette skal ske på blanketter, som personalet udleverer.   

Alle skolefritidsordninger i Sønderborg Kommune har lukket i samme uger som daginstitutionerne. SFO’en på Ahlmann-Skolen holder åbent for SFO-børn i hele kommunen.  Her skal forældrene ligeledes medio marts give skriftlig besked på blanketter, som personalet i børnehaven udleverer.

Beskrivelse af Børnehuset:

Børnehuset Grundtvigs Allé er delt op i 3 selvstændige huse med en mellemgang.

·         Vuggestuen Billerne: Børn fra 6 mdr. til 2,8 år

·         Børnehavegruppe Sommerfugl med børn fra 2,9 til 6 år

·         Børnehavegruppe Mariehøne med børn fra 2,9- 6 år

Børnehuset Grundtvigs Allé er opført i 1966 og har til huse i Sønderborg Andelsboligforenings bygninger. Børnehaven har i dag 54 børn i alderen 0- 6 år fordelt i de 3 huse. Vi er i øjeblikket normeret til 40 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.

Endvidere har vi en stor og dejlig legeplads med mange spændende udfordringer, der tilgodeser børn i alderen 0 – 6 år.

Vi lægger vægt på natur og bevægelse i vores hverdag. Vores legeplads, skoven og stranden, som ligger i gå afstand, inviterer til naturoplevelser og bevægelse.

Praktiske oplysninger:

Barnets start i børnehuset:

Vi vil gerne give børnene en god start i Børnehuset. Derfor aftaler vi sammen med forældrene, hvornår barnet besøger Børnehuset Grundtvigs Allé, sammen med forældrene. Ring gerne i forvejen, så at vi alle er sikre på, at vi kan tage os tid til en rundvisning og en god første kontakt.

De første dage for i vuggestuen eller børnehaveafdelingen, kan være meget svært for et barn. En ny verden åbner sig for barnet og for at barnet trives og oplever tryghed, aftaler vi med forældrene, om der er brug for korte dage og evt. forældrenes ledsagelse de første dage.

3 mdr. efter at barnet er startet i Børnehuset Grundtvigs Allé, tilbyder kontaktpædagogen en samtale, for at snakke om barnets trivsel og udvikling i de første måneden i institutionen. Ved samtalerne med andet sprog end dansk, tilbyder vi altid, at en tolk kan være til stede.

Aflevering og afhentning i dagligdagen:

Når I afleverer eller henter jeres barn er det vigtigt, at I henvender jer til en fra personalegruppen.

Skal større søskende eller andre personer end forældrene hente barnet, skal vi vide besked( forældrene må gerne skrive afhentningspersoner på kartotekskortet). Vi må ikke aflevere børnene, hvis der ikke foreligger en aftale med forældrene.

Udmeldelser:

Udmeldelse sker skriftligt, med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned eller pr. 15. I hver måned. Blanketten fås over Nem Barn.

Informationer:

I huset er der tavler, hvor vi skriver om dagens aktiviteter, mødetidspunkter ved tur og om vi laver mad osv. Det er vigtig, at I ser på tavlerne, da der kan stå vigtige informationer og billeder fra dagens aktiviteter.

Du kan også gå ind på Nem barn og læse informationerne der.

Månedsplan:

Hver måned laver vi en månedsplan over planlagte aktiviteter og fødselsdage, som ligger på nembarn eller kan ses på opslagstavlen.

Mad:

Det er muligt at spise medbragt morgenmad indtil kl. 7.30. Er man senere sulten, kan man også tage et bid brød indtil kl. 9(hvor aktiviteterne i stuerne begynder). Grød til vuggestuebørn bedes tages med i færdiglavet tilstand, vi hjælper barnet med at spise grøden, indtil kl. 7.30, hvor børnene går i deres respektive stuer.

I vuggestuen serverer vi knækbrød, frugt eller en bolle ca. kl. 9.00.

Til frokost skal barnet have en sund og mættende madpakke med hjemmefra. Du kan finde inspiration til madpakker på www.altomkost.dk og Google: Sund madpakke.

Børnene får mælk til henholdsvis morgenmad og frokost. Husk at skrive tydeligt navn på madkassen.

Til frugttid spiser vi frugt, boller eller lignende. Forældrene og barnet medbringer dagligt en frugtpose som indeholder frugt, boller, knækbrød, grovkiks eller lignende, som lægges i en frugtkasse som står ud i de forskellige køkkener. Ca. kl. 14. begynder vi med at spise vores frugtposer. 

I øvrigt henvises til vores kostpolitik på kommunes hjemmeside.

Har barnet fødevareallergi bedes dette oplyses til personalet. En god ide er, at skrive det på Nem Barn, så personalet altid kan tjekke det.

Vi aftaler med forældrene, hvis der skal tages hensyn til visse madvarer, som skal undgås.

Fødselsdage:

Vi holder gerne fødselsdag for barnet. Aftal med personalet fra spisegruppen, hvordan i ønsker dagen afvikles og hvad i må tage med til de andre børn denne dag. Slikposer frabedes.

Legetøj:

Børnene må gerne tage deres legetøj med i børnehaven, men vi vil gøre opmærksom på, at børnene selv er ansvarlig for hvis den bliver beskidt eller væk.

Garderobe:

Vi beder jer om, at holde jeres barns garderobe i orden, og at garderoben tømmes hver fredag af hensyn til rengøringen. Da vi er meget ude, er det vigtigt at der altid er rent skiftetøj (undertøj, bukser, strømper og bluse) samt overtøj, der passer til årstiden.

Fravær:

Børnehuset bedes underrettet hvis barnet bliver syg eller holder en fridag. Ved smitsomme sygdomme skal vi orientere de øvrige forældre ved opslag i huset.

Vi vil orientere jer om, at vi ikke modtager syge børn af hensyn til barnet selv, og smittefaren overfor de andre børn i institutionen.

Forsikring:

Pr. 1. januar 2011 har Sønderborg kommune ikke længere tegnet ”Kollektiv Ulykkesforsikring for børn”. Det betyder, at det alene er forældrenes ansvar, at børnene er forsikret. 

Sikkerhed:

Af hensyn til børns sikkerhed, henstiller vi til, at børnene ikke bærer halssmykker og halstørklæde i Børnehuset.

Solcreme:

I skal selv smøre jeres barn ind i solcreme hjemmefra, nogle børn er mere sarte end andre og dem smører vi ind efter behov. Vi har altid solcreme i institutionen, men bruger I noget specielt, så tag det med.

Sut:

Starten i børnehaven kan være svær, og da er det i orden at bruge sut som trøst. Så snart barnet er faldet til i dens stue, aftaler forældrene og personalet, hvordan brug af sutten håndteres, f.eks. ved trøst, eller når barnet skal sove.

Opslagstavlen/ tur ud af huset:

Se på opslagstavlen og i månedsplanen hvad der er planlagt i barnets stue. Aftale med barnets stuepersonalet, hvis I kommer senere. Personalet har også stuens mobiltelefon med( se stuernes mobilnummer på hjemmesiden) Skal vi på tur, med fast aftalte tidspunkter, skal jeres barn være rettidigt i huset, så at barnet kan komme med. 

Vi går gerne på tur for at give børnene gode naturoplevelser og vi øver med de større børn, hvordan man begår sig sikker i trafikken.

Det kan forekomme at hele Børnehuset tager på tur. Er der ingen i huset bliver døren låst og vi tager stuens mobiltelefoner med.

Vi bærer refleks vester under ture ud af huset.

Husk altid at tjekke jeres barn for skovflåter!

Lus:

Det er forældrenes ansvar at undersøge deres barn og behandle dem, hvis der er fundet lus. Shampoo, balsam og liniment kan købes på apoteket, personalet og sundhedsplejersken kan give gode råd.

Børnehuset skal informeres hvis der er fundet lus og de øvrige forældre skal orienteres.

Det er en god ide at have et ugentligt lusetjek evt. hver fredag. 

Skadestue/skadeklinik:

Er uheldet ude og barnet kommet til skade, og vi mener at en læge bør tilse barnet, vil vi altid forsøge at kontakte forældrene. Vi kontakter ambulancen, når barnet skal transporteres på skadeklinikken. Barnet kommer aldrig alene af sted. Kan vi ikke komme i kontakt med forældrene, tager vi med på skadeklinikken.

Alle medarbejdere gennemgår aktuelle førstehjælpskurser.

Børnehusets kostpolitik:

Vi opfordrer til at børnene får madpakker med, der indeholder både groft brød, pålæg og grønsager. Børnene er mange timer i institutionen og har derfor brug for en sund og ernærings rigtig kost, som er med til at støtte børnenes trivsel og vækst. 

Vi henviser til vores kostpolitik, som ligger her på hjemmesiden.

Billeder på hjemmesiden og Nem barn:

Vi anvender gerne billederne fra dagligdagens skønne og spændende øjeblikke på hjemmesiden eller på Nem Barn siden. Vi sørger for, at der kun kommer billeder på hjemmesiden eller Nem Barn, som viser børnene på forsvarlige måder.

I bedes give besked via Nem Barn og/ eller kartotekskort, hvis I ikke ønsker at jeres barn kommer på hjemmesiden/Nem Barn.