Børnehuset Science, Grundtvigs Allè
 

Information

Velkommen til:     

Børnehuset Grundtvigs Allé

Grundtvigs Allé 130    

6400 Sønderborg          

Tlf. 88 72 43 16

Daglig pædagogisk leder:

Anja Mandal Jensen 

Tlf. 88 72 43 16/ mobil: 27 90 03 51

E- mail: amje@sonderborg.dk        

Stuerne:

Vuggestuen Solstrålen

Børnehavegruppe Knoglerne

Børnehavegruppe Raketten

Børnehavegruppe Regnbuen

Alle fire grupper skal kontaktes via Husets hovednummer 88 72 43 16

Område:

Børnehuset Grundtvigs Allé er en kommunal, aldersintegreret daginstitution.

Vi er en del af Sønderborg Øst området, som består af Sønderskov-Skolen, Børnehuset Toften, Børnegården Skratmosen, Børnehuset Ved Skellet, Børnehaven Rådyrvej, Børnehuset Ulkebøl almen/special, Kløverhusene og Børnehuset Grundtvigs Allé.

Åbningstider:          

Mandag – Fredag          6:30 - 18:00            

Lukkedage:

Børnehaven holder lukket den 24. december og mellem jul og nytår. Endvidere holder vi lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag og den 5. juni.

Har I behov for pasning på lukkedagene, er der altid en institution i Sønderborg, der har åbent. Tilmelding skal ske via henvendelse til institutionen.

Sommerferie:

3 uger i juli holder vi lukket. Der vil blive tilbudt pasning i en af institutionerne i området, for de børn der har behov for pasning. Medio marts skal forældrene melde skriftlig til børnehaven, om de ønsker pasning i feriebørnehave, dette skal ske på blanketter, som personalet udleverer.   

Alle skolefritidsordninger i Sønderborg Kommune har lukket i samme uger som daginstitutionerne. SFO’en på Ahlmann-Skolen holder åbent for SFO-børn i hele kommunen. Her skal forældrene ligeledes medio marts give skriftlig besked på blanketter, som personalet i børnehaven udleverer.

Beskrivelse af Børnehuset:

Børnehuset Grundtvigs Allé er delt op i 3 selvstændige huse med en mellemgang.

·         Vuggestuen: Børn fra 6 mdr. til 2,8 år

·         Tre børnehavegrupper: Børn fra 2,9 til 6 år 

Børnehuset Grundtvigs Allé er opført i 1966 og har til huse i Sønderborg Andelsboligforenings bygninger. Børnehaven har i dag 50 børn i alderen 0- 6 år fordelt i de 3 huse. Vi er i øjeblikket normeret til 38 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Endvidere har vi en stor og dejlig legeplads med mange spændende udfordringer, der tilgodeser børn i alderen 0 – 6 år.

Vi lægger vægt på science, hvilket betyder, at vi arbejder ud fra børnenes undringer, nysgerrighed og eksperimenteren med materialer. 

Praktiske oplysninger:

Det er et forældreansvar at sikre ens barn har tøj med til vejret. Samtidig skal der hver dag tjekkes i barnets kasse, om der mangler skiftetøj.

Barnets start i børnehuset:

Vi vil gerne give børnene en god start i Børnehuset. Derfor aftaler vi sammen med forældrene, hvornår barnet besøger Børnehuset Grundtvigs Allé, sammen med forældrene. Ring gerne i forvejen, så at vi alle er sikre på, at vi kan tage os tid til en rundvisning og en god første kontakt.

De første dage for i vuggestuen eller børnehaveafdelingen, kan være meget svært for et barn. En ny verden åbner sig for barnet og for at barnet trives og oplever tryghed, aftaler vi med forældrene, om der er brug for korte dage og evt. forældrenes ledsagelse de første dage.

3 mdr. efter at barnet er startet i Børnehuset Grundtvigs Allé, tilbyder kontaktpædagogen en samtale, for at snakke om barnets trivsel og udvikling i de første måneden i institutionen. Ved samtalerne med andet sprog end dansk, tilbyder vi altid, at en tolk kan være til stede.

Aflevering og afhentning i dagligdagen:

Når I afleverer eller henter jeres barn er det vigtigt, at I henvender jer til en fra personalegruppen.

Skal større søskende eller andre personer end forældrene hente barnet, skal vi vide besked( forældrene må gerne skrive afhentningspersoner på kartotekskortet). Vi må ikke aflevere børnene, hvis der ikke foreligger en aftale med forældrene.

Udmeldelser:

Udmeldelse sker skriftligt, med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned eller pr. 15. I hver måned. Blanketten fås over Nem Barn.

Informationer:

Det er vigtigt du som forælder henter app'en NemBarn. Herinde vil vigtige informationer samt anden kommunikation mellem institution og hjem, være muligt. 

Månedsplan:

Hver måned laver vi en månedsplan over planlagte aktiviteter og fødselsdage, som ligger på nembarn.

Fødselsdage:

Vi holder gerne fødselsdag for barnet. Aftal med personalet fra spisegruppen, hvordan I ønsker dagen afvikles og hvad I må tage med til de andre børn denne dag. Slikposer frabedes.

Legetøj:

Legetøj der er købt af børnehaven, leges der med i børnehaven.

Legetøj der er købt privat, leges med privat.

Garderobe:

Vi beder jer om, at holde jeres barns garderobe i orden, og at garderoben tømmes hver fredag af hensyn til rengøringen. Da vi er meget ude, er det vigtigt at der altid er rent skiftetøj (undertøj, bukser, strømper og bluse) samt overtøj, der passer til årstiden.

Fravær:

Børnehuset bedes underrettet hvis barnet bliver syg eller holder en fridag. Ved smitsomme sygdomme skal vi orientere de øvrige forældre ved opslag i huset.

Vi vil orientere jer om, at vi ikke modtager syge børn af hensyn til barnet selv, og smittefaren overfor de andre børn i institutionen.

Forsikring:

Pr. 1. januar 2011 har Sønderborg kommune ikke længere tegnet ”Kollektiv Ulykkesforsikring for børn”. Det betyder, at det alene er forældrenes ansvar, at børnene er forsikret. 

Sikkerhed:

Af hensyn til børns sikkerhed, henstiller vi til, at børnene ikke bærer halssmykker og halstørklæde i Børnehuset.

Solcreme:

I skal selv smøre jeres barn ind i solcreme hjemmefra, nogle børn er mere sarte end andre og dem smører vi ind efter behov. Vi har altid solcreme i institutionen, men bruger I noget specielt, så tag det med.

Sut:

Starten i børnehaven kan være svær, og da er det i orden at bruge sut som trøst. Så snart barnet er faldet til i dens stue, aftaler forældrene og personalet, hvordan brug af sutten håndteres, f.eks. ved trøst, eller når barnet skal sove.

Opslagstavlen/ tur ud af huset:

Se på opslagstavlen og i månedsplanen hvad der er planlagt i barnets stue. Aftale med barnets stuepersonalet, hvis I kommer senere. Personalet har også stuens mobiltelefon med( se stuernes mobilnummer på hjemmesiden) Skal vi på tur, med fast aftalte tidspunkter, skal jeres barn være rettidigt i huset, så at barnet kan komme med. 

Vi går gerne på tur for at give børnene gode naturoplevelser og vi øver med de større børn, hvordan man begår sig sikker i trafikken.

Det kan forekomme at hele Børnehuset tager på tur. Er der ingen i huset bliver døren låst og vi tager stuens mobiltelefoner med.

Vi bærer refleks vester under ture ud af huset.

Husk altid at tjekke jeres barn for skovflåter!

Lus:

Det er forældrenes ansvar at undersøge deres barn og behandle dem, hvis der er fundet lus. Shampoo, balsam og liniment kan købes på apoteket, personalet og sundhedsplejersken kan give gode råd.

Børnehuset skal informeres hvis der er fundet lus og de øvrige forældre skal orienteres.

Det er en god ide at have et ugentligt lusetjek evt. hver fredag. 

Skadestue/skadeklinik:

Er uheldet ude og barnet kommet til skade, og vi mener at en læge bør tilse barnet, vil vi altid forsøge at kontakte forældrene. Vi kontakter ambulancen, når barnet skal transporteres på skadeklinikken. Barnet kommer aldrig alene af sted. Kan vi ikke komme i kontakt med forældrene, tager vi med på skadeklinikken.

Alle medarbejdere gennemgår aktuelle førstehjælpskurser.

Børnehusets kostpolitik:

Vi opfordrer til at børnene får madpakker med, der indeholder både groft brød, pålæg og grønsager. Børnene er mange timer i institutionen og har derfor brug for en sund og ernærings rigtig kost, som er med til at støtte børnenes trivsel og vækst. 

Vi henviser til vores kostpolitik, som ligger her på hjemmesiden.

Billeder på hjemmesiden og Nem barn:

Vi anvender gerne billederne fra dagligdagens skønne og spændende øjeblikke på hjemmesiden eller på Nem Barn siden. Vi sørger for, at der kun kommer billeder på hjemmesiden eller Nem Barn, som viser børnene på forsvarlige måder.

I bedes give besked via Nem Barn og/ eller kartotekskort, hvis I ikke ønsker at jeres barn kommer på hjemmesiden/Nem Barn.